Praca z Energią pieniądza - medytacja pięniężna


Zapraszamy na medytację pieniężną

Energia pieniężna jest druga najpotezniejsza moca, po energii sexualnej.

Medytacja czy raczej praca z energią pieniądza jest potężnym narzędziem do tworzenia obfitości i bogactwa jakie zacyzna się urzeczywistniać w życiu osoby praktykującej tą formę wchodzenia w odmienne stany świdomości, mającą na celu wytworzenie dóbr lub raczej pozwolenie im zaistnieć w świecie rzeczywistym.

Odblokowuje potencał tkwiący w każadym z nas bez steru, pośpiechu, łatwo i przyjemnie. Jest to realne wpływanie na biopole każadego uczestnika mające na celu zmanifestowanie się konkretnych rzeczy.

Słowa i myśli kreują nasza rzeczywistość, dają ogromną moc. Dlatego nauczucie się technik oraz dostaniecie narzedzia które będziecie mogli stosować w życiu codziennym, przyspieszy i uwolni to znacznie procesy jakie będą zachodzić na waszych oczach. Wszystko stanie się bardziej widoczne i namacalne.

Pozwólcie płynąć energii pieniądza

Zajęcia online przez program zoom we wtorki.

Koszt medytacji 107 zł

kontakt adigasulbega@gmail.com

IIMarkII

532 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Noc Kupały